Przesiewacze wibracyjne

Polityka prywatności
- Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Wezting Remo Sp. z o.o. ul. Kozielska 345, 44-100 Gliwice


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną przeze Panią/Pana wiadomość na podstawie art. 6 ust 1 pkt f RODO, polegającym na komunikacji przez formularz kontaktowy, umieszczony na stronie internetowej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku od nawiązania przez Panią/Pana kontaktu przez formularz kontaktowy. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność kontaktu poprzez formularz kontaktowy.

Przesiewacze wibracyjne

Dostarczamy urządzenia dla wielu branż przemysłowych

Instalacje technologiczne dla przemysłu chemicznego Instalacje technologiczne dla energetyki Instalacje technologiczne dla hutnictwa Instalacje technologiczne dla kruszywa Instalacje technologiczne dla budownictwa Instalacje technologiczne dla przemysłu chłodniczego Instalacje technologiczne dla przemysłu spożywczego Instalacje technologiczne dla branży recyklingu