Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne

Firma Wezting Remo Sp. z o.o. projektuje i dostarcza w systemie pod klucz przemysłowe instalacje technologiczne do transportu i przesiewania materiałów sypkich oraz recyklingu odpadów produkcyjnych dla wielu branż przemysłowych.

Projekty linii lub instalacji każdorazowo uzgadniane są indywidualnie z klientem. Doradzamy w opracowaniu technologii oraz w doborze urządzeń technologicznych.

instalacja technologiczna do transportu i przesiewania materiałów sypkich

Dostarczamy urządzenia dla wielu branż przemysłowych

Instalacje technologiczne dla przemysłu chemicznego Instalacje technologiczne dla energetyki Instalacje technologiczne dla hutnictwa Instalacje technologiczne dla kruszywa Instalacje technologiczne dla budownictwa Instalacje technologiczne dla przemysłu chłodniczego Instalacje technologiczne dla przemysłu spożywczego Instalacje technologiczne dla branży recyklingu