Wezting Remo spacer

Przenośnik ślimakowy

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY

Przenośniki ślimakowe służą do transportu poziomego, wznoszącego oraz pionowego suchych, sypkich lub wilgotnych drobno, średnio i gruboziarnistych na krótkich odcinkach wewnątrzzakładowego transportu technologicznego. Przenośnik ślimakowy może stanowić zamknięcie silosów i zbiorników spełniając jednocześnie zadanie odbieralnika oraz podajnika lub dozownika.Jak działa przenośnik ślimakowy?

Zasada działania przenośnika ślimakowego, określanego również jako śrubowy, jest bardzo prosta. Otóż każda taka konstrukcja posiada w środku śrubę, określaną jako ślimak. Kształtem przypomina ona wstęgę lub zestaw łopatek – w zależności od modelu. Element ten najczęściej jest przymocowany do wału, choć w niektórych modelach część ta nie występuje. Okrężny ruch wstęgi bądź łopatek powoduje ruch ładunku.


Mechanizm ten jest znany i wykorzystywany do różnych działań w obszarze szeroko rozumianego przemysłu, i to od wielu wieków. W końcu przenośnik ślimakowy działa dzięki odkryciu tak zwanej śruby Archimedesa.


Przenośnik ślimakowy - realizacje

Stacja rozładowcza worków BIG-BAG wraz z przesiewaczem wibracyjnym oraz przenośnikiem ślimakowym

Linia technologiczna przesiewania surowców ceramicznychprzenośniki ślimakowe

Różnorodne przenośniki ślimakowe w naszej ofercie

Ze względu na konstrukcję przenośników możemy rozróżnić przenośniki ślimakowe rurowe oraz korytowe, wały ślimaków mogą być wykonane jako pełne, wstęgowe, łopatkowe i kształtowe w układach transportu jednokierunkowego lub rewersyjnego.


    Ze względu na budowę koryta wyróżniamy:
  • przenośniki ślimakowe pełne – w kształcie rury, zamknięte z każdej strony,
  • przenośniki ślimakowe w kształcie litery “U” z zamykającą pokrywą

Wspomnieliśmy też powyżej o modelach wstęgowych i łopatkowych, Rozróżnienie przenośników ślimakowych jest w tym wypadku oczywiste, a mianowicie chodzi o modele ze wstęgami oraz o modele z łopatkami jako elementami roboczymi, odpowiedzialnymi bezpośrednio za przesuwanie ładunku.


Ze względu na materiał konstrukcyjny produkowane są ze stali węglowych jak i nierdzewnych bądź kwasoodpornych.


Dla wymagających procesów transportu produktów lub surowców abrazywnych zwoje ślimaka wykonujemy ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie. Gwarantujemy najwyższą jakość materiałów, dowiedzioną w testach wytrzymałości na oddziaływanie rozmaitych substancji oraz czynników mechanicznych. Dzięki temu oferowane przez nas przenośniki ślimakowe znajdują szerokie zastosowanie, w wielu branżach przemysłu.


przenośniki ślimakowe do transportu produktów sypkich

Dostarczamy urządzenia dla wielu branż przemysłowych

Instalacje technologiczne dla przemysłu chemicznego Instalacje technologiczne dla energetyki Instalacje technologiczne dla hutnictwa Instalacje technologiczne dla kruszywa Instalacje technologiczne dla budownictwa Instalacje technologiczne dla przemysłu chłodniczego Instalacje technologiczne dla przemysłu spożywczego Instalacje technologiczne dla branży recyklingu