Realizacje obiektów przemysłowych

 « wróć 

Realizacja

Linia technologiczna przesiewania surowców ceramicznych

Kompleksowe wykonanie zadania w systemie pod klucz linii technologicznej do recyklingu/odzysku surowców ceramicznych i ogniotrwałych.

 

Zakres realizacji obejmował:

  • zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa urządzeń technologicznych:

- podajnik wibracyjny rurowy typ VPOD-244/2,0-2V,

- przesiewacz wibracyjny dwupokładowy typ SVC2-1,2-2V,

- przenośnik ślimakowy rurowy typ SLO-160/2,2,

- przenośnik ślimakowy typ SLO-160/2,7,

- konstrukcja wsporcza przesiewacza i przenośników ślimakowych,

- wózek jezdny podajnik wibracyjnego rurowego,

- jezdnia wózka dokręcana do istniejącej konstrukcji stacji rozładowczej,

  • zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż instalacji elektrycznej,
  • montaż oraz uruchomienie urządzeń linii. 

 

Dostarczamy urządzenia dla wielu branż przemysłowych

Instalacje technologiczne dla przemysłu chemicznego Instalacje technologiczne dla energetyki Instalacje technologiczne dla hutnictwa Instalacje technologiczne dla kruszywa Instalacje technologiczne dla budownictwa Instalacje technologiczne dla przemysłu chłodniczego Instalacje technologiczne dla przemysłu spożywczego Instalacje technologiczne dla branży recyklingu