Wezting Remo spacer

Realizacje obiektów przemysłowych

 « wróć 

Realizacja

Linia technologiczna przesiewania surowców ceramicznych

Kompleksowe wykonanie zadania w systemie pod klucz linii technologicznej do recyklingu/odzysku surowców ceramicznych i ogniotrwałych.

 

Zakres realizacji obejmował:

  • zaprojektowanie, wykonanie oraz dostawa urządzeń technologicznych:

- podajnik wibracyjny rurowy typ VPOD-244/2,0-2V,

- przesiewacz wibracyjny dwupokładowy typ SVC2-1,2-2V,

- przenośnik ślimakowy rurowy typ SLO-160/2,2,

- przenośnik ślimakowy typ SLO-160/2,7,

- konstrukcja wsporcza przesiewacza i przenośników ślimakowych,

- wózek jezdny podajnik wibracyjnego rurowego,

- jezdnia wózka dokręcana do istniejącej konstrukcji stacji rozładowczej,

  • zaprojektowanie oraz wykonanie i montaż instalacji elektrycznej,
  • montaż oraz uruchomienie urządzeń linii. 

 

Dostarczamy urządzenia dla wielu branż przemysłowych

Instalacje technologiczne dla przemysłu spożywczego, chłodniczego, recyklinguInstalacje technologiczne dla budownictwa, hutnictwa, energetyki