Realizacje obiektów przemysłowych

 « wróć 

Realizacja

Recykling - Przesiewacze i podajniki wibracyjne

Przesiewacze i podajniki wibracyjne stosowane w procesach recyklingu kabli, tworzyw sztucznych i odpadów WEEE ( sprzęt elektryczny) 

 

Zakres realizacji:

  • przesiewacz wibracyjny dwupokładowy do granulatu Cu, typ SVD2-0,65/1,65-2V
  • przesiewacz wibracyjny jednopokładowy do granulatu Cu + PCV, typ SVD1-1,0/2,65-2V 
  • Podajnik wibracyjny do transportu zmielonych kabli odbierający materiał z pod Shreddera firmy Eldan, typ VPRD-1,0/4,5-2V
  • Podajnik wibracyjny trapezowy do transportu zmielonych kabli, typ VPRT-0,6/1,0/2,25-2V
  • Podajnik wibracyjny odsiewający do rozdrobnionych tworzyw sztucznych i plastiku, typ VPRD-1,0/3,2-2V

 

Dostarczamy urządzenia dla wielu branż przemysłowych

Instalacje technologiczne dla przemysłu chemicznego Instalacje technologiczne dla energetyki Instalacje technologiczne dla hutnictwa Instalacje technologiczne dla kruszywa Instalacje technologiczne dla budownictwa Instalacje technologiczne dla przemysłu chłodniczego Instalacje technologiczne dla przemysłu spożywczego Instalacje technologiczne dla branży recyklingu